Najlepiej sprzedające się

Spotkania i warsztaty

Sklep internetowy splo-ty.pl, prowadzony jest przez firmę Splo-ty Pracownia Rękodzieła Dobrosława Kroll-Gulczewska, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Samarzewskiego 56 .

NIP: PL7791250339

Regon: 302714527

Regulamin sklepu internetowego splo-ty.pl

1. Sklep internetowy splo-ty.pl prowadzi sprzedaż włóczek, nici i akcesoriów do robótek ręcznych za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane bezpośrednio ze strony http://www.splo-ty.pl, mailowo oraz telefonicznie. Formularze zawierające niekompletny zestaw danych mogą nie być wzięte pod uwagę. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-stej, w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie splo-ty.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych splo-ty.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy wg aktualnie obowiązującego cennika sklepu.

6.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na adres sklepu Splo-ty Pracownia Rękodzieła Dobrosława Kroll-Gulczewska, ul. Samarzewskiego 56, 60-569 Poznań. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć dowód zakupu,  pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i w ciągu 7 dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na konto wskazane przez Kupującego.

7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu splo-ty.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

8. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Kupujący traci uprawnienia określone w w/w. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

9. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy wysłać Pocztą Polską na adres Splo-ty Pracownia Rękodzieła Dobrosława Kroll-Gulczewska, ul. Samarzewskiego 56, 60-569 Poznań.

10. Informujemy, iż między kolorami włóczek wyświetlanymi na monitorze i kolorami tych samych włóczek w rzeczywistości mogą wystąpić różnice. Jednocześnie informujemy, iż opis słowny kolorów jest umowny i subiektywny.

 

11. Znaki towarowe widoczne na stronach sklepu splo-ty.pl są własnością producentów i zostały użyte jedynie celem poinformowania o symbolu sprzedawanego towaru. Splo-ty.pl nie rości sobie żadnych praw do użytych na stronach sklepu znaków towarowych.

12. Żadne promocje nie sumują się, chyba że sklep wyraźnie zaznaczy że w danej sytuacji jest inaczej.

Również promocje i rabaty uzyskane w programach lojalnościowych nie sumują się, każdorazowo Kupujący decyduje z którego rabatu chce skorzystać.

13. Sklep internetowy splo-ty.pl oczekuje na wpłatę za złożone zamówienie, przez okres 14 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, lub (jeśli towar zamówiony jest w cenie promocyjnej) do końca ostatniego dnia promocji, w zależności który termin nastąpi wcześniej. Jako datę wpłaty uznaję się datę wpłynięcia środków na konto bankowe sklepu internetowego splo-ty.pl

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.